Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Prodávajícím se rozumí Ing. Jitka Skaličková - Benefit, kupujícím jsou ostatní fyzické či právnické osoby, které vstupují do dodavatelsko-odběratelského vztahu s prodávajícím. Zbožím se rozumí předmět dodávky.

Objednávky

Prodávající přijímá objednávky ústně, písemně - poštou, e-mailem nebo přes internetový obchod na adrese http://www.benefitreklama.cz/. Tyto objednávky jsou vždy závazné.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout jakoukoli objednávku z internetového obchodu. Tímto se rozumí především nepřijetí objednávky produktu s chybně vyplněnou cenou nebo takové, při jejímž zpracování došlo k chybě na straně internetového obchodu a cena objednávky je chybná. Po dohodě s kupujícím je možno upravit finální cenu objednávky.

Minimální odběrové množství:

 1. U plotrových fólií je minimální odběrové množství 1 bm a další odběry jako násobky 1 bm. V případech, kdy je minimální odběrové množství celé balení, je toto uvedeno v ceníku u konkrétní položky.
 2. U archových materiálů je minimální odběrové množství 1 arch. V případech, kdy je minimální odběrové množství celé balení, je toho uvedeno v ceníku u konkrétní položky.
 3. U deskových materiálů je minimální odběr 1 ks. V případě formátování na požadovaný rozměr je vždy účtován odběr celé desky.
 4. U materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství vždy celé balení. V případech, kdy je minimální odběrové množství menší než celé balení, je toto uvedeno v ceníku u konkrétní položky.

Ustanovení o kvalitě a množství zboží

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, množství a dodací lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě s tím, že zboží se považuje za řádně dodané pokud:

 1. Samolepicí fólie na ručním nebo strojním převíjecím stroji budou převíjeny s tolerancí ±5 % objednané délky;
 2. Šířka (příčné řezání) samolepicích fólií v roli na strojním řezacím zařízení bude upravena s tolerancí ±5 mm;
 3. Deskové materiály budou formátovány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile s tolerancí ±4 mm na šířku i délku (prořez).

Způsoby dodání zboží

 1. Zboží lze vyzvednout osobně v prodejních skladech firmy v době od 8:00–17:00, případně v jinou dobu dle domluvy.
 2. Zboží lze dopravit k zákazníkovi v rámci pravidelných rozvozů prodávajícího zdarma.
 3. Zboží lze zaslat spediční firmou nebo formou obchodního balíku prostřednictvím České pošty.

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno.

Zboží je považováno za dodané, jestliže je předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty v souvislosti s opožděním platby. Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího.

Zrušení objednávky

V případě, že zboží je speciálně objednáno pro kupujícího, zrušení již podané objednávky kupujícím je možné pouze písemně.

 • Pokud je objednávka zrušena do 14 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty objednávky (bez DPH).
 • Pokud je objednávka zrušena do 10 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty objednávky (bez DPH).
 • Pokud je objednávka zrušena do 5 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty objednávky (bez DPH).

Cena zboží

Prodejní ceny zboží se určují dle platného a posledně vydaného ceníku prodávajícího. Ceny v ceníku jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění.

Ceny dopravného se stanovují takto:

Při dodávce do 5 000 Kč (bez DPH) a platbě bankovním převodem je výše přepravného 120 Kč (+ DPH). Při platbě na dobírku je výše přepravného 140 Kč (+ DPH). Pro dodávky přesahující hodnotu 5 000 Kč (bez DPH) se přepravné neúčtuje. Nadměrné zásilky jsou dopravovány prostřednictvím služby Toptrans. V tomto případě dopravu hradí kupující.

Způsoby úhrady zboží

Kupující uhradí zboží jedním z těchto způsobů:

 1. v hotovosti při osobním dodání nebo vyzvednutí zboží
 2. v hotovosti při dodání zboží na dobírku
 3. bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím

Za opožděnou úhradu je prodávající oprávněn žádat penále. Za každý započatý den prodlení bude kupujícímu účtován úrok ve výši 0,05 % denně z částky, kterou kupující uhradil po splatnosti nebo dosud dluží.
Datem splatnosti, které je uvedeno na faktuře, se rozumí nejpozdější termín pro připsání platby na účet prodávajícího.
Pokud vzniknou pochybnosti na straně prodávajícího o provedení platby bankovním převodem, je kupující povinen dokázat uskutečnění platby.
Pokud má kupující neuhrazené faktury déle než 60 dní po splatnosti, vyhrazuje si prodávající prodej dalšího zboží pouze za hotové příp. na zálohovou fakturu.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.